BABYLOOK plavecké jasličky
Mobil: +421 903 512 443
           +421 908 357 808
www.babylook.sk
Podmienky účasti

podmienky
Účastník kurzu je povinný minimálne 14 dní pred začiatkom zaplatiť stanovenú cenu kurzu. V opačnom prípade bude jeho miesto obsadené ďalším záujemcom.

V cene je zahrnutých 8(4) výcvikových lekcií a 2(1) náhradné lekcie. Ak účastník kurzu absolvuje menej ako 8(4) lekcií má nárok na 2(1) náhradné lekcie. Náhrady je povinný odplávať do troch mesiacov od skončenia kurzu v ktorom vznikli, v opačnom prípade stráca na ne nárok.


Storno poplatky pri odhlásení z kurzu
 14 dní pred začiatkom kurzu
 0% z kurzovného
 7 dní pred začiatkom kurzu
 50% z kurzovného
 3 dni pred začiatkom kurzu
 80% z kurzovného
 bez ohlásenia
 100% z kurzovného


Účastník, ktorý sa odhlási počas trvania kurzu nemá nárok na vrátenie kurzovného.

Účastník kurzu je povinný ohlásiť dôvod neúčasti na lekciách najneskôr v deň lekcie. Ak sa na začiatku nezúčastní prvých dvoch lekcií bez ohlásenia bude mať kurz zrušený a obsadený iným účastníkom.

Pred začatím kurzu je účastník povinný predložiť potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako päť dní.

Organizátor sa zaväzuje písomne alebo telefonicky informovať o zaradení dieťaťa do kurzu. Rodič sa môže informovať na tel. č.: 048/4182 443 po 19.00 hod., 0903 512 443, 0908 357 808 nonstop.

Pri odlásení sa počas kurzu nemáte nárok na vrátenie peňazí za neodplávané lekcie.

 • V prípade ochorenia máte nárok na náhradné lekcie. Pokiaľ zo závažných dôvodov si ich nemáte možnosť odplávať, dostanete kartičku s náhradnými lekciami, ktorú môžete dať niekomu inému, kto za vás kurz dokončí.
 • Po prekonaní choroby je potrebné doniesť potvrdenia od lekárky, ze dieťatko je schopné pokračovať v kurze.
 • Pri náhradných lekciách je potrebné deň vopred si telefonicky dohodnúť čas začatia lekcie
 • Náhradné lekcie sa nahradiť nedajú


  Hygienické a bezpečnostné opatrenia
 • Pri vstupe do sauny vyzuť topánky a zamknúť do skrinky.
 • Z domu nenosiť hračky ani sklenené predmety (fľaše, šampóny).
 • Dlhé vlasy je potrebné vypnúť do kontu a odlíčiť sa.
 • Po ukončení lekcie hračky vybrať na breh.
 • Pred teóriou sa sprchujú rodičia - vyzlieť plavky (nestačí stiahnuť po kolená), namydliť, osprchovať, preprať mydlom plavky a až potom obliecť.
 • Po teórii sa sprchujú deti - dodržiavame ten istý postup.
 • Po použití nočníka je potrebné opäť umyť deti mydlom aj preprať plavky (nočník vyliať a osprchovať).
 • Vstup do bazéna je cez dve nádoby (1.dezinfekčný roztok; 2.čistá voda), preto je potrebné obidvoma nohami prejsť cez jednu aj druhú nádobu (deti to isté).
 • Tampónikmi pri bazéne a odpočívarni čistíme noštek aj ušká.


  Pri nedodržiavaní bezpečnostných a hygienických opatrení budete vylúčení z kurzu bez nároku na náhradu škody.
 • Dizajn a programovanie: webHANDS